دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : صدر

  • حقوق در اسلام (بخش اول ـ خصائص فرد)

    درآمد مبحث حقوق (حقوق فرد، حقوق خانواده، حقوق اجتماع، حقوق دولت ـ ملت، حقوق ملت ـ دولت)، باید منظر و دیدگاه قرآن نسبت به انسان باشد. از اینجا كه اصلاً انسان چیست؟! مقدمةً (كه مقدمۀ واجب، واجب است)، با...

    کد : 2739 تاریخ انتشار : 1397/01/28
  • صدر در قرآن

    قرآن، «صدر» را به عنوان یک نماد، یا یک کلمة متشابه مطرح می‌سازد. «صدر» یک شاکلۀ خارجی هم دارد که عریض و قوی بودن آن نشان قدرت و اظهار توانمندی است. مثل پهلوان‌ها که به هنگام رویارویی با حریف، دکمه‌های...

    کد : 1996 تاریخ انتشار : 1394/11/26