دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : حقوق دولت

  • حقوق در اسلام (بخش اول ـ خصائص فرد)

    درآمد مبحث حقوق (حقوق فرد، حقوق خانواده، حقوق اجتماع، حقوق دولت ـ ملت، حقوق ملت ـ دولت)، باید منظر و دیدگاه قرآن نسبت به انسان باشد. از اینجا كه اصلاً انسان چیست؟! مقدمةً (كه مقدمۀ واجب، واجب است)، با...

    کد : 2739 تاریخ انتشار : 1397/01/28
  • مبانی حقوق در اسلام (به ضمیمۀ رسالۀ بلوغ)

    اين کتاب که در ده فصل تنظيم شده است، با استناد به آيات گوناگون و روايات متعدد، زمينه‌هاي مختلف تبيين حقوق در اسلام شرح داده شده است. وجه بارز اين کتاب استنادات به آيات مهجور مانده قرآن و روا...

    کد : 513 تاریخ انتشار : 1392/07/01