دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : حقوق انسان

  • حقوق در اسلام (بخش اول ـ خصائص فرد)

    درآمد مبحث حقوق (حقوق فرد، حقوق خانواده، حقوق اجتماع، حقوق دولت ـ ملت، حقوق ملت ـ دولت)، باید منظر و دیدگاه قرآن نسبت به انسان باشد. از اینجا كه اصلاً انسان چیست؟! مقدمةً (كه مقدمۀ واجب، واجب است)، با...

    کد : 2739 تاریخ انتشار : 1397/01/28