دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

 • قیاس مع الفارق

  در زمانی که منبر می‌رفتند، شبی در منزل بزرگ حاج آقا ضیائی که در میدان طوقچی اصفهان، کوچۀ مُشیر بود، حدود پنج هزار نفر آمده بودند. به شهادت بسیاری، در آن زمان به ایشان روی منبرها حمله می‌شد. ...

  کد : 287 تاریخ انتشار : 1392/06/04
 • درد دل‌های سی‌ساله

  اين مطلب در سال پنجاه شمسي، به قلم آيت الله غروي نگاشته شده است كه در آن از سي سال مبارزه خويش سخن گفته و از موج عظيم مخالفت‌ها و دشمني‌ها با خودش زبان به شكايت گشوده است. وي مي‌گويد: «... (مردمان) نه...

  کد : 403 تاریخ انتشار : 1392/06/24
 • تهمت‌ها و افترائات

  اختلاف بین اهل علم یعنی سخنگویان رسمی دین همیشه وجود داشته است. ولی غالباً پنهان مانده و هیچ نشست و گفت‌ وگویی برای حل آنها صورت نمی‌گیرد. اما در عوض غیبت‌ها و تهمت‌های فراوان، بی درنظرگرفتن شخصیت و ح...

  کد : 575 تاریخ انتشار : 1392/07/08
 • تبیینی در تحریف تاریخ

  در تاریخ هفتم دی ماه 1392 زمانی که دکتر سید علی اصغر غروی به دلیل درج مقالۀ «امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» همچنان در زندان اوین بسر می‌برد، سایت رویش نیوز مطلبی سرتاسر کذب و تهمت نسبت به وی و پد...

  کد : 1328 تاریخ انتشار : 1393/03/25