دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

فهرست عناوین

کد : 952
تاریخ انتشار : 1392/09/27

بازجوی وزارت اطلاعات، دکتر غروی را در بند ۲۰۹ نگه داشته است

(منتشر شده در سایت ندای آزادی)

دکتر على اصغر غروى، نویسنده و پژوهشگر دینىکه  توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده، کماکان در بند ٢٠٩ زندان اوین نگهدارى مى شود.

به نوشتهء کلمه، على اصغر غروى که درپى انتشار مقاله»امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟« در روزنامه بهار، ١٩ آبان ماه از سوی دادگاه انقلاب اصفهان احضار و بازداشت شده بود، اندکى پس از بازداشت به بند ٢٠٩ وزارت اطلاعات در زندان اوین تهران منتقل شده است.

رییس شاخه اصفهان نهضت آزادى ایران، در حدود ٢٠ روز ابتداى بازداشت در سلول انفرادى بوده و چندین نوبت بازجویى شده است، دکتر غروى سپس به سلول هاى جمعى بند امنیتى ٢٠٩ انتقال یافته است.

همچنین بر اساس این گزارش قرار است دادگاه على اصغر غروى ١۵ دى ماه در دادگاه فرهنگ و رسانه برگزار شود.

این زندانى سیاسى طى مدت بازداشت خود که تنها یکبار با همسر خود تماس تلفنى گرفته است، در بند وزارت اطلاعات از درد ستون فقرات (ناشى از تنگى کانال نخاع) رنج مى برد تا حدى که توان حرکت وى به شدت محدود است.

گفته مى شود فردى به نام مستعار “مهدوى” که بازجوى اعضاى نهضت آزادى طى سالهاى گذشته بوده مسول بازداشت وى است و در جریان بازجویى ها تهدید کرده است که با اجرا گذاشتن حکم ۶ سال حبس سابق و ۴سال دیگر بابت پرونده جدید، این عضو شوراى مرکزى نهضت آزادى ایران را ١٠ سال در زندان نگاه خواهد داشت.

این همان بازجویی است که در زمان بازداشت عماد بهاور، دیگر عضو نهضت آزادی به خانواده وی گفته بود که ۱۰ سال حکم حبس برای وی خواهد گرفت و همین طور هم شد.

بازجو مهدوی که از جمله نیروهای  تندرویی است که در انجام رفتار کینه جویانه با متهمان خود، از معدل رفتار افراطی وزارت اطلاعات دوره احمدی نژاد نیز افراطی تر رفتار می کند، با وجود مدت زمانی که از تشکیل دولت جدید گذشته، همچنان در مسئولیت خود باقی است تا نشانه ای باشد بر اینکه هنوز بخشی از وزارت اطلاعات در پی اثبات آن است که چیزی عوض نشده است. در غیر این صورت برخورد با یک اندیشه، هرچند کسانی آن را مردود بدانند، قطعا شکنجه انفرادی و زندان نیست. به خصوص در زمانی که رئیس جمهور از صریح القلم کردن ممنوع القلم ها سخن می گوید، چنین رفتاری نشان می دهد که سخن علی یونسی، مشاور ارشد رئیس جمهور مبنی بر تسخیر نشدن وزارت اطلاعات از سوی دولت جدید، حقیقت دارد

 
ارسال نظر
*