دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

فهرست عناوین

کد : 940
تاریخ انتشار : 1392/09/20

بازداشت علی غفرانی به اتهام تلاش برای آزادی سید علی اصغر غروی

علی غفرانی، از فرهنگیان بازنشسته شهر نایین و از دوستان دکتر سید علی اصغر غروی، صبح روز دوشنبه ۱۸/۹/۹۲، پس از تفتیش منزل و محل کسب، برای ساعاتی بازداشت شد.

به گزارش جرس، در این تفتیش، رایانه شخصی، رایانه محل کار و کتب و الواح فشرده مربوط به آثار آیت الله سید محمد جواد غروی و فرزندش دکتر غروی، توسط ضابطین دادگستری ضبط و محل کسب ایشان نیز پلمپ می‌گردد.

علت بازداشت، اهتمام وی برای جمع آوری امضا از چند صد تن از اهالی شهر نایین در ذیل بیانیه‌ای مبنی بر درخواست آزادی دکتر غروی عنوان گردیده است.

دکتر غروی در پی انتشار مقاله «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» و توقیف روزنامه بهار، در مورخ ۱۹/۸/۹۲ بازداشت گردیده و تاکنون از وضعیت ایشان اطلاعی در دست نمی‌باشد.

لازم به ذکر است اوراق حاوی امضا و اسم و رسم امضا کنندگان بیانیه مذکور نیز در تفتیش منزل آقای غفرانی ضبط شده است. 

ارسال نظر
*