دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

فهرست عناوین

کد : 899
تاریخ انتشار : 1392/09/01

دکتر غروی در زندان ماندگار شد...

مصاحبه با خانم علیزاده؛ همسر دکتر غروی
  • پرونده آقای دکتر غروی در چه مرحله‌یی است؟
دکتر غروی در روز یکشنبه 19 آبانماه بازداشت و فردای آن روز به تهران منتقل شده‌اند. روز سه شنبه 21 آبان ‌ماه در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران به مدت حدود سه ساعت بازپرسی شدند. گویا قاضی، قرار بازداشت یک‌ ماهه برای ایشان صادر کرده‌اند که همانجا آقای غروی نسبت به این حکم اعتراض خود را اعلام می‌کنند و پرونده به دادگاهی دیگر برای رسیدگی به این اعتراض ارسال شده است. در طول این یک هفته من از این شعبه به آن شعبه و از این ساختمان به آن ساختمان از صبح تا بعد از ظهر در حرکت بودم تا ببینم سرنوشت این اعتراض به کجا می‌رسد تا اینکه در تاریخ (29/08/92) در آخر وقت اداری بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه به من گفت که حکم بازداشت موقت یک ماهه ایشان تأیید شده است و قابل تبدیل به وثیقه نیست.
 
  • موارد اتهام ایشان چیست؟
اتفاقاً این مهمترین سؤالی است که برای ما هم مطرح است. مقالۀ دکتر در روزنامه رسمی کشور چاپ شده و در متن مقاله آمده است که: این هم نظری است در میان نظرها. اهل فن هم می‌دانند که این نظر، در میان قدماء شیعه سابقه داشته است و سخن جدیدی نیست. آیا طرح یک نظرِ کمی متفاوت، در یک روزنامه رسمی، از کسی که هم مجتهد است و هم از نسل اهل بیت (ع)، جرم است؟ اگر هم دادستان به هر دلیلی تشخیص داده‌اند که اقامه دعوا کنند، حکم بازداشت موقت یک ماهه موضوعیت ندارد؛ زیرا مطابق قانون این حکم فقط در مواردی صادر می‌شود که بیم فرار متهم یا امکان امحاء آثار جرم توسط او باشد یا موارد دیگری که هیچ یک در مورد دکتر غروی صدق نمی‌کند. دکتر غروی نه پاسپورت دارد که از کشور خارج شود و نه جز در موارد خاص از خانه‌اش بیرون می‌رود. هر بار هم که به دادگاه یا وزارت اطلاعات احضار شده، رأس ساعت در آنجا حاضر بوده‌ است. در همین بار اخیر هم وزارت اطلاعات اصفهان ایشان را برای روز یکشنبه احضار کرد اما ایشان به دلیل اینکه یکشنبه برای بیماری‌شان عازم بیمارستان بودند، یک روز زودتر یعنی عصر شنبه در اداره اطلاعات حاضر شدند که منجر به بازداشت ایشان شد. دکتر غروی برای قرارهایش، بر اساس نص صریح قرآن، احترام عمیقی قائل است و برایش مهم نیست طرف قرارش چه کسی باشد. در ضمن همانطور که گفتم مواردی که بر اساس قانون مستوجب حکم بازداشت است، اصلاً در اینجا صدق نمی‌کند. با این حساب هیچ توجیهی برای حکم بازداشت موقت وجود ندارد.
 
  • دادگاه رسیدگی به پرونده ایشان چه زمانی تشکیل می‌شود؟
حقیقت این است که بازپرس پرونده در این باره اظهار بی‌اطلاعی کردند. گفتند هیچ معلوم نیست. فعلاً پرونده برای صدور کیفرخواست می‌رود و پس از آماده شدن کیفرخواست برای تشکیل دادگاه زمان تعیین می‌شود. فقط سؤال این است که چون موضوع اتهام، یک بحث کاملاً علمی است، متهم باید امکان استفاده از کتابها و منابع علمی را داشته باشد، من نمی‌دانم ایشان چطور در شرایط بازداشت باید خود را برای دفاع از یک بحث نظری و تئوریک آماده کنند.
 
  • از وضعیت سلامتی ایشان خبر دارید؟
آقای دکتر از بیماری بغرنجی در سیستم عصبی رنج می‌برند که گاهی به طور ناگهانی زمین می‌خورند و تعادل خود را از دست می‌دهند. ایشان تقریباً در منزل بستری بودند و به دلیل مشکلات ستون فقرات روی تشکهای خاصی استراحت می‌کنند. از طرف دیگر مشکلات جدی قلبی و عروقی دارند که رژیم‌های غذایی و دارویی خاصی را می‌طلبد که امکان رعایت آن در زندان نیست و از این جهت ما را بسیار نگران می‌کند. هیچ تماسی هم با منزل نداشته‌اند. حتی من نتوانستم پرونده پزشکی ایشان را به دست پزشک زندان اوین برسانم تا بیشتر درباره سابقه بیماری ایشان بداند. نگرانی دیگر من این است که روحیه ایشان طوری است که هرگز اظهار بیماری نمی‌کنند و من نگرانم که مشکلات پزشکی خود را بیان نکنند.
ارسال نظر
*