دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

فهرست عناوین

کد : 843
تاریخ انتشار : 1392/08/20

انتقال نویسندۀ مقالۀ روزنامۀ بهار به دادسرای رسانۀ تهران

بنا بر اطلاع حاصل شده، در پی احضار و بازداشت دکتر سید علی اصغر غروی در روز یکشنبه مورخ 19/8/92، به جهت نگارش مقاله «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» و انتشار آن در روزنامه توقیف شده بهار، صبح امروز (دوشنبه 20/8/92)، وی توسط ضابطین دادگاه انقلاب از اصفهان به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران منتقل شده‌ است.
لازم به ذکر است بازداشت و انتقال ایشان در حالی صورت گرفته که نتایج معاینات و تستهای پاراکلینیک انجام شده در روزهای اخیر، نشان می‌دهند وی مبتلا به تحلیل پیشرفته اعصاب حسی و حرکتی اندامها با علت نامشخص بوده و طبق تشخیص پزشکان متخصص نیازمند بستری شدن در بیمارستان و انجام فوری اقدامات تشخیصی و درمانی تکمیلی می‌باشد.   
ارسال نظر
*