دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

فهرست عناوین

کد : 1585
تاریخ انتشار : 1393/09/01

شعبه 76 با آزادی دکتر غروی موافقت کرد

بر اساس حکم جدید، دکتر غروی که قرار بود پس از پایان مدت مرخصی در پایان روز دوشنبه سوم آذر ماه، به بازداشتگاه بازگردد، می تواند 42 روز باقیمانده محکومیت خود را خارج از زندان بگذراند.
پس از موافقت با مرخصی استعلاجی دکتر سید علی اصغر غروی در تاریخ 27/ 8/93، امروز شنبه اول آذر ماه 1393، شعبه 76 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی با آزادی کلی وی موافقت نمود.
لازم به ذکر است دکتر غروی سال گذشته پیرو درج مقاله یی در روزنامه بهار با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی» بازداشت و 63 روز را در بند 209 زندان اوین سپری نمود. دادگاه وی در روز 15 دیماه سال 92 با حضور هیات منصفه تشکیل و او را به شش ماه حبس تعزیری محکوم نمود. وی در روز23 شهریور ماه 93 برای سپری کردن 117 روز باقیمانده محکومیت خود، راهی اندرزگاه هشت زندان اوین شد. بر اساس  حکم جدید، دکتر غروی که قرار بود پس از پایان مدت مرخصی در پایان روز دوشنبه سوم آذر ماه، به بازداشتگاه بازگردد، می تواند 42 روز باقیمانده محکومیت خود را خارج از زندان بگذراند.
 
ارسال نظر
*