دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

فهرست عناوین

کد : 1542
تاریخ انتشار : 1393/07/05

عدالت قضایی قربانی دید امنیتی است

بیانیۀ کنشگران ملی مذهبی خارج از کشور : در نظامی که به تعبیر امام علی(ع) دانشمندانش به لجام کشیده می شوند و جاهلانش به بالا می نشینند ( عالمها ملجم و جاهلها مکرم)، طبیعی است که اندیشمند گرانقدری مثل دکتر علی اصغر غروی به جرم زیر سئوال بردن دیدگاه “سیاست محور” حکومت در باره حضرت علی باید به زندان برود
به نام خدا
عدالت قضایی قربانی دید امنیتی است
درحالی که مذاکرات نمایندگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران با قدرت های جهانی بر سر حقوق این کشور در مسئله انرژی هسته‌ای به مراحل بسیار حساسی رسیده و انتظار می رفت که حاکمیت، در شرایطی که در تنگنای بین المللی قرار گرفته، به انسجام داخلی و اتحاد نیروهای ملی توجه نماید، متاسفانه نقض روزانه حقوق مردم تبدیل به رویه ای عادی شده و با سرایت به همه شئون زندگی اجتماعی، نارضایتی ملت را تشدید می کند.
از تلاش خشونت آمیز نیروهای انتظامی و لباس شخصی های لجام گسیخته برای تحمیل نوع پوشش به بانوان گرفته تا سانسور روزنامه ها و مجلات و جمع کردن گیرنده های تلویزیونی و دخالت در سرعت اینترنت! و اخیراً شبکه های اجتماعی و هرنهادی که مستقل از شبکه های مافیائی قدرت و ثروت باشد.
در نظامی که به تعبیر امام علی(ع) دانشمندانش به لجام کشیده می شوند و جاهلانش به بالا می نشینند ( عالمها ملجم و جاهلها مکرم)، طبیعی است که اندیشمند گرانقدری مثل دکتر علی اصغر غروی به جرم زیر سئوال بردن دیدگاه “سیاست محور” حکومت در باره حضرت علی باید به زندان برود.
قضاتی که خود را پاسدار عقاید مردم می دانند، همچنانکه فرعون بر باورمندان به رسالت موسی فریاد می زد: “آیا بی اجازه من ایمان آورده اید”!؟ از اینکه دامنه مخاطبان مهندس محمد علی طاهری بنیانگزار نظریه “عرفان حلقه” گسترده شده و جوانانی را به دور حلقه ای جمع کرده که رهبری آنرا “کاذب و نوظهور” تلقی کرده است، سخت نگران ایمان مردم! شده و او را از سال ۱۳۹۰ زندانی کرده اند.
از دیگر جلوه های این سیاست سلطه محور، سرکوب سیتماتیک دراویش گنابادی و اعمال فشار بر قطب آنها، دکترنورعلی تابنده حقوقدان مبارز زندان کشیده گرفته، تخریب حسینیه و اماکن مورد احترام دراویش، محکومیت بسیاری ازپیروان و وکلای مدافع آنها به حبس های طولانی!! و نهایتاً ضرب و شتم دراویش در تجمع آرام و مسالمت آمیز ۸۰۰ نفری آنها در مقابل دادستانی تهران است.
آخرین نمونه این اقدامات سرکوبگرایانه اعدام محسن امیراصلانی است. وی پس از ۸ سال زندان و علیرغم اینکه یکبار به حبس محکوم شده بود؛ به رغم پایان مدت محکومیتش و بدون بهره‌مندی از محاکمه عادلانه و طی فرایند‌های حقوقی و به حکم رئیس قوه قضائیه به طور ناگهانی اعدام شد.
کنشگران ملی- مذهبی خارج از کشور ضمن ابراز تاسف شدید از اعدام های گسترده و برخوردهای سرکوبگرانه با مطالبه کنندگان حقوق اجتماعی و آزادی های قانونی، ضمن اعلام پشتیبانی از خواسته های بر حق دراویش گنابادی و اعتراض به برخوردهای ستمگرانه با آنان، خواستار آزادی فوری دکتر علی اصغر غروی و سایر زندانیان سیاسی عقیدتی است.
آیا وقت آن نرسیده است که حاکمان با تغییر رویکردهای حذفی و نقض مستمر حقوق اولیه مردم، اینک که تنگنای محاصره اقتصادی گرفتار آمده اند، به جای تضعیف پشتوانه ملی و تخریب بنیان های اساسی ملت، به تقویت و بازسازی اعتمادهای از دست رفته مردم بپردازند؟
کنشگران ملی مذهبی خارج از کشور
پنجم مهرماه ۱۳۹۲- ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۴
ارسال نظر
*