دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

فهرست عناوین

کد : 1023
تاریخ انتشار : 1392/10/16

روزنامه بهار در شش مورد از هفت مورد اتهامی مجرم اعلام شد

(به نقل از جرس)
هیات منصفه مطبوعات، صبح امروز در دادگاهی که بدون حضور خبرنگاران تشکیل شد، روزنامه بهار را در شش مورد از هفت مورد اتهامی مجرم دانست.  

به گزارش ایسنا، جلسه رسیدگی به پرونده روزنامه «بهار» و هفته‌نامه «شهروند امروز» صبح یکشنبه - 15 دی ماه - در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی و با حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.

نظر هیات منصفه مطبوعات در مورد پرونده هفته‌نامه شهروند امروز که به اتهام توهین و نشر اکاذیب مطرح شده بود، این است که متهم مجرم است و مستحق تخفیف نیست.

همچنین روزنامه بهار در کیفرخواست اول به اتهام اشاعه فحشاء و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی مجرم شناخته نشد. در کیفرخواست دوم روزنامه مذکور به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.

روزنامه بهار در کیفرخواست سوم به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی، ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و انتشار مطالب علیه اصول قانون اساسی مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.

سیدعلی اصغر غروی نویسنده مطلب درج شده در روزنامه بهار نیز به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و انتشار مطالب خلاف اصول قانون اساسی از سوی هیات منصفه مطبوعات مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.

صبح امروز جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرمسئول روزنامه بهار با حضور اعضای هیات منصفه و به ریاست قاضی مدیرخراسانی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

پرونده روزنامه بهار در تمامی موارد اتهامی با شکایت مدعی العموم تشکیل شده است.

روزنامه بهار اول آبان سال جاری مقاله ای تحقیقی را با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی؟» منتشر کرد و سپس به دلیل برخی مطالب آن مقاله، مسوولان این روزنامه با انتشار نامه ای در تاریخ چهارم آبان ماه از توقف خودخواسته انتشار «بهار» خبر دادند.

اما این پایان کار نبود و ششم آبان ماه نیز با حکم هیأت نظارت بر مطبوعات روزنامه بهار توقیف و پرونده آن به قوه قضاییه ارسال شد.

شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه، مدیر مسوول روزنامه بهار را احضار و برای وی قرار وثیقه صادر کرد که به علت فراهم نبودن وثیقه و پایان وقت اداری، سعید پورعزیزی در بازداشتگاه دادسرای اوین زندانی و در نهایت شامگاه سیزدهم آبان ماه با تودیع وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد.

پس از بازداشت مدیر مسوول روزنامه بهار و آزادی وی با تودیع قرار وثیقه، محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت نویسنده مقاله روزنامه بهار خبر داد و دکتر سید علی اصغر غروی، نویسنده این مقاله همچنان در بازداشت به سر می برد.

صبح امروز جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرمسئول روزنامه بهار با حضور اعضای هیات منصفه و به ریاست قاضی مدیرخراسانی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

مدیرمسئول روزنامه بهار با اتهام اشاعه فحشا و منکرات، انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر مطالب خلاف موازین اسلامی، ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع روبرو است. 

پرونده روزنامه بهار در تمامی موارد اتهامی با شکایت مدعی العموم تشکیل شده است.

روزنامه بهار اول آبان سال جاری مقاله ای تحقیقی را با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی؟» منتشر کرد و سپس به دلیل برخی مطالب آن مقاله، مسوولان این روزنامه با انتشار نامه ای در تاریخ چهارم آبان ماه از توقف خودخواسته انتشار «بهار» خبر دادند.

اما این پایان کار نبود و ششم آبان ماه نیز با حکم هیأت نظارت بر مطبوعات روزنامه بهار توقیف و پرونده آن به قوه قضاییه ارسال شد.

شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه، مدیر مسوول روزنامه بهار را احضار و برای وی قرار وثیقه صادر کرد که به علت فراهم نبودن وثیقه و پایان وقت اداری، سعید پورعزیزی در بازداشتگاه دادسرای اوین زندانی و در نهایت شامگاه سیزدهم آبان ماه با تودیع وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد.

پس از بازداشت مدیر مسوول روزنامه بهار و آزادی وی با تودیع قرار وثیقه، محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت نویسنده مقاله روزنامه بهار خبر داد و دکتر سید علی اصغر غروی، نویسنده این مقاله همچنان در بازداشت به سر می برد.

ارسال نظر
*