دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

فهرست عناوین

کد : 892
تاریخ انتشار : 1392/08/25

مستندی در حمایت آیة الله حاج آقا رحیم ارباب از آیة الله غروی در برابر تهمت‌ها

«من شهادت می‌دهم آقای غروی شیعه خالص، سید، اهل عربیت، من یک عمر است با ایشان بودم، با شما بودم، با ایشان بودم، همین طور که عرض می‌کنم، من این است که می‌گویم، میانه خود و خدا، آقای غروی پاک، شیعه خالص، سید، عالم، حدیث درست خوان»
این جملاتی است که حکیم ارباب در حمایت از علامۀ غروی در جلسه یی در منزل خودشان بیان می کنند، بحث معراج است و تفاوت درک عقول برای فهمیدن آن.
سنخیت بین معرفت الهی حکیم ارباب و علامۀ غروی، علت انضمام این دو به یکدیگر و حمایتهای پیوستۀ حکیم ارباب از علامۀ غروی در برابر ساده اندیشی برخی روحانیون شهر بود.
دو بخش کوتاه و برگزیدۀ زیر از فیلم برکرانۀ حکمت نمونه یی است از این حمایتها.
ارسال نظر
*