دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

فهرست کتاب ها

 • فلســـفۀ حـــــج به انضمام قــربانی در مِــنی
 • چنـدگفتــار ـ به انضمام دو رسالۀ «مغـرب» و «هـلال»
 • آدم از نظر قرآن - مجلد سوم
 • آدم از نظر قرآن مجلد دوم
 • آدم از نظر قرآن مجلد اول
 • فقه استدلالی در مسائل خلافی
  فقه استدلالی در مسائل خلافی
  شناسه
  • مؤلف : جکیم سید محمد جواد غروی
  • مترجم و ویراستار : دکتر سید علی اصغر غروی
  • چاپ اول : 1377
  • چاپ سوم : 1387
  • تعداد صفحات : 718
  • قطع : وزیری با جلد گالینگور
  • ناشر : نگارش
  • قیمت : 275000
  چکیده :
  اين کتاب در پنج بخش تنظيم شده است؛ بخش اول برخي از قواعد و احکام کلي در اسلام را بررسي مي‌نمايد، قواعدي مانند: «اصل حليت اشياء»، «وجود دفع حدود و تعزيرات به شبهات» و... که مي‌بايست در استنتاج احکام مورد توجه قرار گيرد.
  در بخش دوم کتاب، برخي از احکام فقهي، همانند مسائل آب، وضوء، غسل، طهارت اهل کتاب، غيبت و بهتان اهل سنت و کفار، طهارت خمر، عدم حرمت ريش تراشي و... بررسي شده است. همانطور که از عنوان کتاب (فقه استدلالي در مسائل خلافي) پيداست در تمامي اين موضوعات نظرات مطرح شده اولاً بر استدلالات فراواني از کتاب خدا و احاديث موثق، استوار گشته و ثانياً با نظر غالب فقهاء در اختلاف است.
   
  در بخش سوم، احکامي چند در تعديل ثروت بررسي گشته است. موضوع خمس، در بيست و دو مبحث، به طور مبسوط محل بحث واقع شده و آراء مخالفين به نقد کشيده شده است. در ضمن مصرف خمس از جدي‌ترين مباحث مطرح شده در اين بخش است که با آنچه در جامعه ما مشهور است تفاوت بسياري دارد. در فصل ديگري از بخش سوم، موضوع ارث زوجه مطرح شده و با استنادات فراوان از روايات موثق ثابت شده است که زن از تمام ترکه شوهر ارث مي‌برد. ربا و احياء زمين نيز در فصول ديگر اين بخش تبيين گشته‌اند.
  بخش چهارم کتاب، بحثي است در اخبار موضوعه که نشان مي‌دهد بسياري از رواياتي که امروز ميان فقهاء شيعه جاري است و به آن استناد مي‌گردد، از جعليات معاويه و ابي هريره است که متأسفانه فقهاء بدون تحقيق، دراستناد به اين احاديث از يکديگر تقليد کرده‌اند. در فصل ديگري از اين بخش، «مقبولۀ عمربن حنظله» که جدي‌ترين دليل موافقين ولايت فقيه است، با بيست و هفت اشکال در متن روايت و سند آن، مجعول و غير قابل استناد دانسته شده است.
   
  در بخش پنجم که «حدود و تعزيرات» نام گرفته، دو مبحث ارتداد و رجم (سنگسار کردن) مطرح شده است. در مبحث ارتداد، تعاريف مختلف اين واژه، آيات و رواياتي که متضمن معناي ارتداد مي‌باشند و شيوه پيامبر در برخورد با مرتدين، مطرح شده است و در نهايت از بررسي آيات، روايات و تاريخ، اين نتيجه حاصل شده است که حکمي براي مرتد در اسلام وضع نشده است و اجراي حکم اعدام براي مرتد، ميراثي است از تورات. در موضوع رجم نيز به همين گونه مباحث مختلفي روايي و تاريخي مطرح شده و اثبات شده است که سنگسار کردن نه تنها هيچ شاهد قرآني ندارد بلکه در تاريخ و روايات هم ردپايي از آن يافت نمي‌شود و اين حکم نيز، ميراث ديگري است از تورات تحريف شده، که متأسفانه فقهاء دانسته يا نادانسته به نقل و ترويج اين خرافات پرداخته‌اند. 
 • مبانی حقوق در اسلام (به ضمیمۀ رسالۀ بلوغ)
 • حجیت ظن فقیه
 • شرح رساله
 • چندگفتار
 • مغرب و هلال
 • قربانی در منی
 • نماز جمعه یا قیام توحیدی هفته
 • نماز یا سیر کمالی انسان
 • خورشید معرفت مجلد چهارم (فلسفۀ حج) (پی‌دی‌اف)
 • خورشید معرفت، مجلد سوم (در گناه و طاعت)
 • خورشید معرفت، مجلد دوم (کار در اسلام)
 • خورشید معرفت، مجلد اول (در گناه و طاعت)